Kertenkele’nin Zehra’sı Sera Tokdemir set ortamını anlattı

07 Aralık 2015 Pazartesi

sera-tokdemir-sinema-filmi-icin-8-kilo-aldi-7021657_1200_m

Sera Tokdemir’in on parmağında on marifet

Ker­ten­ke­le di­zi­sin­de­ki ‘Zeh­ra’ ka­rak­te­riy­le ha­tı­rı sa­yı­lır bir hay­ran kit­le­si­ne sa­hip olan güzel oyuncu Se­ra Tok­de­mir, set or­ta­mı­nı ve özel ha­ya­tı­nı an­lat­tı.

Okan Işık’ın Bugün’de yayınlanan röportajı…

– Set or­ta­mı na­sıl gi­di­yor?

İlk baş­la­dı­ğı­mız gün­den be­ri set or­ta­mı çok ke­yif­li. Oyun­cu­lar ara­sın­da hiç­bir prob­lem yok. Ga­yet ke­yif­li de­vam edi­yo­ruz. Her­kes mut­lu.

kertenkele haberleri için

sera tokdemir haberleri için

Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345