Çağan Irmak genç yıldızların büyük umudu oldu

30 Kasım 2015 Pazartesi, 07:36
Çağan Irmak genç yıldızların büyük umudu oldu

Çağan Irmak ’ın genç yıldızları

De­met Ak­bağ’ı ilk kez Ça­ğan Ir­mak ile bu­luş­tu­ran film, ‘Na­di­de Ha­yat’ta ye­ni ye­te­nek­ler de si­ne­ma per­de­sin­de yer ala­cak.

De­met Ak­bağ’ın baş­ro­lü­nü oy­na­dı­ğı, Yet­kin Di­kin­ci­ler’in Ak­bağ’a eş­lik et­ti­ği pro­je­de bir­çok genç oyun­cu da bu iki us­ta isim­le, ilk be­yaz­per­de de­ne­yim­le­ri­ni ya­şa­dı­.

Ba­tu­han Be­gim­gil, Çi­sem Çan­cı, Efe­can Şe­nol­sun, Ir­mak Ör­nek, Ümit Er­lim, Gi­zem Er­dem ve Bu­rak Can gi­bi genç isim­ler bu bü­yük pro­jey­le si­ne­ma­se­ver­ler­le bu­luş­mak için gün sa­yı­yor­la­r. Na­di­de Ha­yat, 18 Ara­lık’ta viz­yon­da ola­cak.

çağan ırmak haberleri için

demet akbağ haberleri için