Başak Parlak’ın katlanamadığı adamlar!

01 Şubat 2016 Pazartesi

basakparlak1

Başak Parlak’tan küfür itirafı!…

Yeni sezonda sanatın üç kolunda yer alacak olan Ba­şak Par­lak, ka­ri­ye­rin­de sağ­lam adım­lar­la iler­li­yor. Par­lak, “Gü­zel­lik­ten çok iyi bir oyun­cu ol­arak anıl­mak is­tiyorum” dedi.

Bugün’den Okan Işık’ın röportajı…

Oyun­cu­luk ha­ya­tı­nıza na­sıl gir­di?

2002’de Te­kir­dağ’da or­ta­oku­la gi­der­ken ilk di­zi­mi yap­tım. Di­zi Kay­se­ri’de çe­ki­li­yor­du. Her haf­ta Te­kir­dağ’dan İs­tan­bul’a, İs­tan­bul’dan Kay­se­ri’ye gi­dip ay­nı şe­kil­de ge­ri dö­nü­yor­dum. O za­man ta­bii ki çok zor­du. Bir­ de ya­şım kü­çük­tü, 12 ya­şın­day­dım. Be­nim için çok me­şak­kat­li ol­du.

başak parlak haberleri için

şevkat yerimdar haberleri için

Toplam 6 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »